terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 6 december 2001 Stbl Nį 633

Bron: Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 6 december 2001, houdende intrekking van de Muntwet 1987

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 3 december 2001, FM 2001Ė01946 M, Generale Thesaurie, Directie FinanciŽle Markten, Afdeling Algemeen Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Muntwet 2002;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

De Muntwet 19871 wordt ingetrokken met ingang van 28 januari 2002.

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 6 december 2001

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

W.J. Bos

 

1 Stb. 1987, 451

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Uitgegeven de twintigste december 2001

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Minister van Justitie,

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† A. H. Korthals

 

 terug naar het overzicht