terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 6 september 2001 Stbl N° 420

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

Besluit van 6 september 2001, houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van 15 maart 1990, houdende vaststelling van de bedragen tot welke de munten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben en vaststelling van de materialen waaruit deze munten zijn vervaardigd, alsmede de gewichten en afmetingen van deze munten (Stb. 156)

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2001, FM 2001-00995 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Muntwet 1987;

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2001, No. W06.01.0293/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 24 augustus 2001, FM 2001-01224 U;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

artikel i

 

De tabel behorende bij artikel 2 van het besluit van 15 maart 1990, houdende vaststelling van de bedragen tot welke de munten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben en vaststelling van de materialen waaruit deze munten zijn vervaardigd, alsmede de gewichten en afmetingen van deze munten (Stb. 156)1 komt als volgt te luiden:

 

Muntsoort

Metaal

Gehalte

nominaal

%

tolerantie

+ of –

%-punt

Gewicht

nominaal

gram

tolerantie

+ of –

%

Middellijn

nominaal

tolerantie

+ of –

millimeter

vijftiggulden­munt

zilver

Ag 92,5

0,5

25

0,7

38

0,10

tiengulden­munt 1970 en 1973

zilver

Ag 72,0

0,3

25

0,7

38

0,10

tiengulden­munt 1994

zilver

Ag 72,0

0,3

15

0,7

33

0,10

tiengulden­munt vanaf 1995

zilver

Ag 80,0

0,5

15

0,7

33

0,10

vijfgulden­munt

verbronsd nikkel

kern:

Ni 99,5

brons:

Sn 12,25

Cu rest

 

0,5

 

Sn: 1,25

  9,25

3

23,5

0,10

rijksdaalder

nikkel

Ni 99,5

0,5

10

3

29

0,10

gulden

nikkel

Ni 99,5

0,5

  6

3

25

0,10

 

goud

Au 99,99

0,0

13,2

0,7

25

0,10

 

zilver

Ag 92,5

0,5

  7,1

0,7

25

0,10

kwartje

nikkel

Ni 99,5

0,5

  3

3

19

0,20

dubbeltje

nikkel

Ni 99,5

0,5

  1,5

3

15

0,20

stuiver

brons

Cu 95

Sn 4

Zn rest

Cu 2

Sn 1

  3,5

3

21

0,10

 

artikel ii

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 6 september 2001

                                                                                                                   Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

 

                                                        Uitgegeven de zevenentwintigste september 2001

 

                                                        De Minister van Justitie,

                                                        A. H. Korthals

 

 

 terug naar het overzicht