terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 13 maart 2000 Stbl N° 141

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 13 maart 2000, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van het vijf-guldenstuk dat in 2000 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 8 maart 2000, BGW 2000/420-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Algemene en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 5, eerste lid van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

1. De beeldenaar van het vijf-guldenstuk dat in 2000 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal, is:

a. op de voorzijde enigszins links van het midden Onze beeltenis, ter rechterzijde van de beeltenis rechts onderin «BEATRIX» en daaronder van rechts onderin tot rechts bovenin «KONINGIN DER NEDERLANDEN», met op de achtergrond in dunne lijnen de vlakverdeling van een voetbal;

b. op de gehele keerzijde de afbeelding van een voetbal met als de waardeaanduiding in het midden het getal «5» en daaronder «GULDEN», rechts onderaan van het getal 5 het teken van de muntmeester en links onderaan het teken van de Munt en links boven het getal 5 de tekst «EK 2000».

2. Het vijf-guldenstuk heeft een kartelrand en draagt als randschrift GOD¬ZIJ¬MET¬ONS¬

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 13 maart 2000

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

W. A. F. G. Vermeend

 

Uitgegeven de vierde april 2000

 

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

 

 terug naar het overzicht