terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 3 november 1999 Stbl N° 472

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 3 november 1999, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van het zilveren tien-guldenstuk dat in 1999 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de millenniumwisseling

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 29 oktober 1999, BGW 99/2343-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Algemene en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 5, eerste lid van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

1. De beeldenaar van het zilveren tien-guldenstuk dat in 1999 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de millenniumwisseling , is:

a. op de voorzijde binnen een parelrand: bovenin in het midden Onze beeltenis, ter linkerzijde van de beeltenis «BEATRIX» en ter rechterzijde «KONINGIN DER NEDERLANDEN»; in het midden twaalf elliptische ringen, waarbij in de tweede ring rechts een verdieping is aangebracht ter aanduiding van het jaar 2000 als schrikkeljaar; onderin links van het midden de waardeaanduiding «10 GULDEN» met boven de letters «EN» het jaartal 2000;

b. op de keerzijde binnen een parelrand: bovenin links van het midden Onze beeltenis, ter linkerzijde van de beeltenis «BEATRIX» en ter rechterzijde «KONINGIN DER NEDERLANDEN»; in het midden twaalf elliptische ringen; onderaan in het midden de waardeaanduiding «10 GULDEN» met daarboven het jaartal 1999; ter rechterzijde van de waardeaanduiding het teken van de muntmeester en het teken van de Munt.

2. Het tien-guldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD¬ZIJ¬MET¬ONS¬

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 3 november 1999

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

W. A. F. G. Vermeend

 

Uitgegeven de zestiende november 1999

 

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

 

 terug naar het overzicht