terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 22 december 1997 Stbl N° 17

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 22 december 1997, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1998 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het in dat jaar 350 jaar zal zijn geleden dat op 15 mei 1648 de Vrede van Munster werd gesloten

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 18 december 1997, BGW 97/3267-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1998 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het in dat jaar 350 jaar zal zijn geleden dat op 15 mei 1648 de Vrede van Munster werd gesloten, is:

a. op de voorzijde: Onze beeltenis en in een doorlopende tekst het omschrift «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN 1998»;

b. op de keerzijde: als incusum van de voorzijde Onze beeltenis en in een doorlopende tekst het omschrift «DE VREEDE KLINKT VAN HIER DE GEHEELE WERRELD DOOR», het teken van de Munt, «MUNSTER 1648», het teken van de ontwerper, «VIJFTIG GULDEN», het teken van de muntmeester».

2. Het vijftig-guldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD¬ZIJ¬MET¬ONS¬

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 22 december 1997

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

W. A. F. G. Vermeend

 

Uitgegeven de vijftiende januari 1998

 

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

 

 terug naar het overzicht