terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 23 juli 1996 Stbl N° 432

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 23 juli 1996, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren tien-guldenstuk dat in 1996 wordt uitgegeven ter herdenking van Jan Steen

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 15 juli 1996, BGW 96/1630-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 5 eerste lid, van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

1. De beeldenaar van het zilveren tien-guldenstuk dat in 1996 wordt uitgegeven ter herdenking van Jan Steen, is:

a. op de voorzijde: Onze beeltenis, onderaan in het midden «BEATRIX» en rechts in twee verticale regels « KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

b. op de keerzijde: rechts een deel uit het schilderij «De Luitspeler» en links, onderaan beginnend, het omschrift «,,WIJ SCREUWE ALS LEUWE” JAN STEEN »; iets onder het midden de waardeaanduiding «10 G» waarbij de G onder de 10 is geplaatst met rechts van het G-teken in twee horizontale regels het jaartal 1996; onder de «E» en de «N» van «STEEN» het teken van de Muntmeester en rechts van de «1» het teken van de Munt.

2. Het tien-guldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD¬ZIJ¬MET¬ONS¬

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

 

Tavarnelle,23 juli 1996

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

W. A. F. G. Vermeend

 

Uitgegeven de zevenentwintigste augustus 1996

 

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

 

 terug naar het overzicht