terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 11 september 1995 Stbl Nį 443

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 11 september 1995, houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van 15 maart 1990, houdende vaststelling van de bedragen tot welke de munten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben en vaststelling van de materialen waaruit deze munten zijn vervaardigd, alsmede de gewichten en afmetingen van deze munten (Stb. 1990, 156)

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 21 juli 1995, BGW 95/1562-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Muntwet 1987;

De Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 1995, No. W06.95.0401);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 4 september 1995, BGW 95/1916-U;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

De tabel van artikel 2 van het besluit van 15 maart 1990, houdende vaststelling van de bedragen tot welke de munten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben en vaststelling van de materialen waaruit deze munten zijn vervaardigd, alsmede de gewichten en afmetingen van deze munten1 komt als volgt te luiden:

 

Muntsoort

Metaal

Gehalte

Gewicht

Middellijn

nominaal

tolerantie

+ of -

nominaal

tolerantie

+ of -

nominaal

tolerantie

+ of -

%

%-punt

gram

%

millimeter

vijftiggulden≠munt

zilver

Ag 92,5

0,5

25

0,7

38

0,10

tiengulden≠munt 1970 en 1973

zilver

Ag 72,0

0,3

25

0,7

38

0,10

tienguldenmunt 1994

zilver

Ag 72,0

0,3

15

0,7

33

0,10

tienguldenmunt vanaf 1995

zilver

Ag 80,0

0,5

15

0,7

33

1,10

vijfgulden≠munt

verbronsd nikkel

kern:

Ni 99,5

brons:

Sn 12,25

Cu rest

 

0,5

 

Sn: 1,25

  9,25

3

23,5

0,10

rijksdaalder

nikkel

Ni 99,5

0,5

10

3

29

0,10

gulden

nikkel

Ni 99,5

0,5

  6

3

25

0,10

kwartje

nikkel

Ni 99,5

0,5

  3

3

19

0,20

dubbeltje

nikkel

Ni 99,5

0,5

  1,5

3

15

0,20

stuiver

brons

Cu 95

Sn 4

Zn rest

Cu 2

Sn 1

  3,5

3

21

0,10

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

ís-Gravenhage, 11 september 1995

Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

W.A.F.G. Vermeend

 

Uitgegeven de achtentwintigste september 1995

 

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

 

 1 Stb. 1990, 156, gewijzigd bij besluit van 8 augustus 1994, Stb. 638.

 

 terug naar het overzicht