terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 21 december 1994 Stbl N° 6

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 21 december 1994, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1995 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar Bevrijding

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 16 december 1994, BGW 94/1682-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1995 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar Bevrijding, is:

a. op de voorzijde: links geplaatst Onze beeltenis en in het kwadrant rechtsboven «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

b. op de keerzijde: links geplaatst over de volle hoogte «50» met daarin de waardeaanduiding «50G», in het kwadrant rechtsboven «VIJFTIG JAAR BEVRIJDING 1945-1995» en rechts onder het midden het teken van de Munt en het teken van de muntmeester.

2. Het vijftig-guldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift *GOD¬ZIJ¬MET¬ONS. 

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 21 december 1994

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

W. A. F. G. Vermeend

 

Uitgegeven de twaalfde januari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

 

 terug naar het overzicht