terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 15 juni 1994 Stbl Nį 460, artikel 1

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 15 juni 1994, houdende de bepaling van het tijdstip waarop de Wet van 27 april 1994, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V. en tot wijziging van de Muntwet 1987 (Stb. 336) in werking treedt, alsmede houdende de bepaling van het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel II, eerste en tweede lid, van de Wet van 19 december 1991, houdende herziening van de Comptabiliteitswet 1976 met uitzondering van de bepalingen inzake de Algemene Rekenkamer (Vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976) (Stb. 752)

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van Onze Minister en Staatssecretaris van FinanciŽn van 13 juni 1994, BGW 94/676, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken, en de Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;

Gelet op artikel 13 van de Wet van 27 april 1994, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V. en tot wijziging van de Muntwet 1987 (Stb. 336);

Gelet op artikel II, tweede lid, en artikel IV, vierde lid, van de Wet van 19 december 1991, houdende herziening van de Comptabiliteitswet 1976 met uitzondering van de bepalingen inzake de Algemene Rekenkamer (Vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976) (Stb. 752);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

De Wet van 27 april 1994, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V. en tot wijziging van de Muntwet 1987 (Stb. 336) treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

 

( . . . )

 

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

ís-Gravenhage, 15 juni 1994

Beatrix

De Minister van FinanciŽn,

W. Kok

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

M. J. J. van Amelsvoort

 

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

 terug naar het overzicht