terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 25 januari 1994 Stbl N° 65

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 25 januari 1994, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1994 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de ratificatie van het Verdrag van Maastricht in 1993

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 17 januari 1994, BGW 94/40, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiėle Markten en Instellingen;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1994 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de ratificatie van het Verdrag van Maastricht in 1993, is:

a. op de voorzijde: Onze beeltenis met daaronder in een lint «¬BEATRIX KONINGIN DER ¬NEDERLANDEN¬»;

b. op de keerzijde: in een met 12 sterren bezaaid lint de waardeaanduiding «50 G» en de tekst «1993 VERDRAG VAN MAASTRICHT», met onder het lint het jaartal 1994 met aan de linkerzijde het teken van de muntmeester en aan de rechterzijde het teken van de Munt.

2. Het vijftig-guldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD¬ZIJ¬MET¬ONS¬.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 25 januari 1994

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

M. J. J. van Amelsvoort

 

Uitgegeven de tiende februari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

 

 terug naar het overzicht