terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 30 november 1990 Stbl N° 590

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 30 november 1990 houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1991 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige huwelijksfeest van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden op 10 maart 1991

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 26 november 1990, BGW 90/2929, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiėle Markten en Instellingen;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987 (Stb. 451);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftig-guldenstuk dat in 1991 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige huwelijksfeest van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden op 10 maart 1991, is:

a. op de voorzijde: rechts Onze beeltenis en links, onderaan beginnend, het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN» met daaronder het omschrift «BEATRIX»;

b. op de keerzijde: rechts de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden en links, van boven naar beneden, het teken van de muntmeester, het jaartal 1966, Beatrix, Claus, het jaartal 1991, het teken van de Munt, de waardeaanduiding «50g».

2. Het vijftig-guldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD«ZIJ«MET«ONS«.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

’s-Gravenhage, 30 november 1990

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

M. J. J. van Amelsvoort

 

Uitgegeven de achttiende december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

 

 terug naar het overzicht