terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 2 november 1989 Stbl N° 512

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 2 november 1989, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk dat in 1990 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat in 1990 het Koninkrijk der Nederlanden 100 jaar ononderbroken door vorstinnen wordt geregeerd

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 2 november 1989, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiėle Markten en Instellingen, nr BGW 89/3160;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987 (Stb. 451);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk dat in 1990 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat in 1990 het Koninkrijk der Nederlanden 100 jaar ononderbroken door vorstinnen wordt geregeerd, is:

a. op de voorzijde: Onze beeltenis met links bovenaan het omschrift «BEATRIX» en van rechts bovenaan naar rechts onderaan het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN »;

b. op de keerzijde: in het midden de beeltenissen van Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana, alsmede Onze beeltenis, als omschrift de waardeaanduiding «50 G» met ter rechterzijde ervan het teken van de muntmeester en ter linkerzijde ervan het teken van de Munt, alsmede «HONDERD JAAR VORSTINNENREGERING 1990 EMMA WILHELMINA JULIANA BEATRIX».

2. Het vijftigguldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift «GOD«ZIJ«MET«ONS«»;  

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en de Staatscourant wordt geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

’s-Gravenhage, 2 november 1989

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de drieėntwintigste november 1988

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

 

 terug naar het overzicht