terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 21 juni 1988 Stbl N° 317

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 21 juni 1988, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk dat in 1988 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de overtocht van Prins Willem III van Oranje-Nassau naar Engeland en de kroning van Prins Willem III en zijn Britse gemalin Prinses Mary Stuart tot Koning en Koningin van Engeland, Schotland en Ierland en de daarop gevolgde vrijwel 300 jaar ononderbroken vriendschap tussen het Nederlandse en het Britse Volk

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 juni 1988, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiële Markten en Instellingen, BGW 88/51;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Muntwet 1987 (Stb. 1987, 451);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk dat in 1988 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de overtocht van Prins Willem III van Oranje-Nassau naar Engeland en de kroning van Prins Willem III en zijn Britse gemalin Prinses Mary Stuart tot Koning en Koningin van Engeland, Schotland en Ierland en de daarop gevolgde vrijwel 300 jaar ononderbroken vriendschap tussen het Nederlandse en het Britse Volk, is:

a. op de voorzijde: Onze beeltenis met links bovenaan het omschrift «BEATRIX» en van links onderaan naar rechts bovenaan het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN »;

b. op de keerzijde: het borstbeeld van Prins Willem III van Oranje-Nassau en daarachter gedeeltelijk zichtbaar het borstbeeld van Prinses Mary Stuart met daarboven in twee regels het omschrift «GVLIELMVS–MARIA REX–REGINA» en ter rechterzijde het omschrift «BRITANNIAE»; ter linkerzijde van het dubbele borstbeeld 1988 met daaronder als omschrift de waarde-aanduiding «50 G» en ter rechterzijde het teken van de muntmeester; onder het dubbele borstbeeld als omschrift het jaartal 1989, het teken van de Munt en omgekeerd het jaartal 1689.

2. Het vijftigguldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift «GOD«ZIJ«MET«ONS »;  

 

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

’s-Gravenhage, 21 juni 1988

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de veertiende juli 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 

 terug naar het overzicht