terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 3 november 1987 Stbl Nį 510

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 3 november 1987, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de Muntwet 1987 in werking treedt

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 30 oktober 1987, no. 387-9575;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Muntwet 1987 (Stb. 451);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

De Muntwet 1987 (Stb. 451) treedt in werking met ingang van 15 november 1987.

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

ís-Gravenhage, 3 november 1987

Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de dertiende november 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 terug naar het overzicht