terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 3 november 1987 Stbl Nį 507

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 3 november 1987, houdende vaststelling van de bedragen tot welke de munten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben, en vaststelling van de materialen waaruit deze munten zijn vervaardigd, alsmede de gewichten en afmetingen van deze munten.

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 1 september 1987, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, nr. 387-6958;

Gelet op artikel 3 en artikel 4, eerste lid, van de Muntwet 1987;

De Raad van State gehoord (advies van 6 oktober 1987, no. W06.87.0464);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 30 oktober 1987 Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Gedwezen, nr. 387-9388;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1

 

De in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 (Stb. 1987, 451) genoemde munten hebben de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot een bedrag van:

duizend gulden voor vijftigguldenmunten;

vijfhonderd gulden voor tiengulden- en vijfguldenmunten;

honderd gulden voor rijksdaalders en guldens;

vijfentwintig gulden voor kwartjes en dubbeltjes;

vijf gulden voor stuivers.

 

Artikel 2

 

De in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 genoemde munten zijn uit de volgende metalen vervaardigd en voldoen aan de volgende eisen van gewicht, gehalte en middellijn:

 

Muntsoort

Metaal

Gewicht

Ruimte naar boven of beneden

Gehalte

Ruimte naar boven of beneden

Middel≠lijn

grammen

duizend≠sten

duizend≠-

sten

duizend≠-

sten

milli≠-

meters

vijftiggulden≠munt

zilver

25

† 5

925

5

38

tiengulden≠munt

zilver

25

† 5

720

3

38

vijfgulden≠munt

verbronsd nikkel

† 9,25

27

kern ni: 990

brons/

cu: 888

sn: 122

10

 

20

12

23,5

rijksdaalder

nikkel

10

15

990

10

29

gulden

nikkel

† 6

15

990

10

25

kwartje

nikkel

† 3

15

990

10

19

dubbeltje

nikkel

† 1,5

15

990

10

15

stuiver

brons

† 3,5

15

cu: 950

sn:†† 40

zn

20

10

21

 

Artikel 3

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 november 1987.

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

ís-Gravenhage, 3 november 1987

Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de dertiende november 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 terug naar het overzicht