terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 7 januari 1987 Stbl N° 004

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 7 januari 1987, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk dat in 1987 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarige huwelijk van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7 januari 1987

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 31 december 1986, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiėle Markten en Instellingen, nr. 386-14.172;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Muntwet 1948 (Stb. I 156);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk dat in 1987 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijk van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard der Nederlanden op 7 januari 1987, is:

a. op de voorzijde: in het midden Ons borstbeeld met ter linkerzijde daarvan is een gedeeltelijke cirkel vijf driehoekjes, daarboven het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN» en weer daarboven twaalf driehoekjes en voorts ter rechterzijde een gestileerde kroon als zonnesymbool waaronder het omschrift «BEATRIX»,

b. op de keerzijde: in het midden het borstbeeld van Onze Moeder en Onze Vader met daarin opgenomen en onder elkaar geplaatst het jaartal 1987 met aan de rechterzijde daarvan het muntteken en aan de linkerzijde daarvan het muntmeestersteken, het getal 50 en het woord «JAAR» en ter rechterzijde van het borstbeeld het omschrift «JULIANA & BERNHARD» met daarboven acht driehoekjes, en voorts ter linkerzijde hetzelfde zonnesymbool met daarin opgenomen «NEDERLAND» en de waarde-aanduiding «50 GULDEN» daarboven.

2. Het vijftigguldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD«ZIJ«MET«ONS«.

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

’s-Gravenhage, 7 januari 1987

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 

 terug naar het overzicht