terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 11 april 1984 Stbl N° 259

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 11 april 1984, houdende vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk, dat in 1984 wordt uitgegeven ter herdenking van de 400e sterfdag van Willem van Oranje op 10 juli 1984

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiėn van 9 april 1984, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiėle Markten en Instellingen, Bureau Financiėle Instellingen en Betalingsverkeer, nr. 384-4569;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Muntwet 1948 (Stb. I 156);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk, dat in 1984 wordt uitgegeven ter herdenking van de 400e sterfdag van Willem van Oranje op 10 juli 1984, is op de keerzijde: de handtekening van Willem van Oranje, luidende: «Guille de Nassau» met achtereenvolgens daaronder:

– het jaartal 1984 met aan weerszijden het muntteken en het muntmeesterteken;

– de woorden: PRINS WILLEM VAN ORANJE;

– de waardeaanduiding, te weten het waardecijfer 50, gekanteld naar links, en de letter G.

2. Het vijftigguldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GOD«ZIJ«MET«ONS«.  

 

Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

’s-Gravenhage, 11 april 1984

Beatrix

 

De Staatssecretaris van Financiėn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1984

 

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 

 terug naar het overzicht