terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 7 februari 1983 Stbl Nį 78

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 7 februari 1983, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 13 juli 1948, Stb. I 293 (uitvoering van artikel 4, lid 5, der Muntwet 1948)

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 2 februari 1983, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, nr. 383-1447;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Muntwet 1948 (Stb. I 156);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

ARTIKEL I

 

Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 13 juli 1948, Stb. I 293, tot uitvoering van artikel 4, vijfde lid, der Muntwet 1948, wordt als volgt gelezen:†

 

Artikel 2

 

De beeldenaar der stuivers is op de keerzijde de waardeaanduiding 5 cent, versierd met een oranjetak, benevens het jaartal, het muntteken en het muntmeestersteken.

De stukken hebben een gladde rand.

 

ARTIKEL II

 

†Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1983.

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

ís-Gravenhage, 7 februari 1983

Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de vierentwintigste februari 1983

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 terug naar het overzicht