terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 7 februari 1983 Stbl Nį 75

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 7 februari 1983, houdende de vaststelling van het tijdstip waarop de Wet houdende buitenomloopstelling van de cent en afschaffing van het recht van aanmunting van gouden dukaten (Stb. 1982, 593) in werking treedt

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 2 februari 1983, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, nr. 383-1444;

Gelet op artikel VII van de Wet houdende buitenomloopstelling van de cent en afschaffing van het recht van aanmunting van gouden dukaten (Stb. 1982, 593);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

De Wet houdende buitenomloopstelling van de cent en afschaffing van het recht van aanmunting van gouden dukaten (Stb. 1982, 593) treedt in werking met ingang van 1 maart 1983.

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

ís-Gravenhage, 7 februari 1983

Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

H. E. Koning

 

Uitgegeven de vierentwintigste februari 1983

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

 terug naar het overzicht