terug naar het overzicht

 

Koninklijk besluit van 29 mei 1982 Stbl Nį 331

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden


 

 

Besluit van 29 mei 1982, houdende vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk, dat in 1982 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Nederland en de Verenigde Staten van Amerika in 1982 gedurende 200 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 25 mei 1982, Centrale Directie Juridische Zaken, nr. 182-1956;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Muntwet 1948 (Stb. I 156);

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel

 

1. De beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk, dat in 1982 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Nederland en de Verenigde Staten van Amerika in 1982 gedurende 200 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden, is op de voorzijde: Ons borstbeeld, daaronder het omschrift in drie horizontale regels.

2. De beeldenaar van het vijftigguldenstuk is op de keerzijde: een naar rechts gerichte leeuw, aan de onderzijde overgaand in een naar links gerichte adelaar, met daarop de waardeaanduiding, te weten het waardecijfer 50 en daaronder het woord GULDEN, benevens het muntteken en het muntmeestersteken, en voorts ter rechterzijde, bovenaan beginnend, de tekst 1782-1982 NEDERLAND AMERIKA.

3. Het vijftigguldenstuk heeft een gladde rand en draagt als randschrift GODęZIJęMETęONSę.

 

Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 

ís-Gravenhage, 29 mei 1982

Beatrix

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

Van der Stee

 

Uitgegeven de tweeŽntwintigste juni 1982

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

 terug naar het overzicht