terug naar het overzicht

 

Souverein besluit van 26 december 1813 N. 4

bron: Archief van het Kabinet des Konings


 

 

Wy WILLEM, by de Gratie Gods, Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz

 

Gehoord het rapport van onze Commisaris Generaal tot de Zaken der Financien

Hebben besloten en besluiten

 

art: 1

De cours van het goude muntstuk van anno 1813 a 5 Thaler met het wapen van Z.M. den Koning van Groot Brittannien, als Keurvorst van Brunswijk Lunenburg, wordt bepaald op negen Guldens Vijftien en een halve Stuivers Hollandsch, per stuk en zal hetzelve voor die waarde alomme gedurende het verblijf der Armeen van onze Hooge Geallieerden in deze Landen in den particulieren handel worden aangenomen.

 

art: 2.

Onze Commissaris Generaal tot de Binnenlandsche Zaken wordt geautoriseerd om aan dit Besluit de nodige publiciteit te geven. En zal een afschrift van hetzelve worden gezonden aan den Secretaris van Staat voor de Buitenlandsche Zaken, ten einde daar van communicatie te doen aan den Heer Ambassadeur van Zijn Groot Brittannische Majesteit; als mede gelijk afschrift aan Onze Commissarissen Generaal van Oorlog Marine en van Finantien respectivelijk tot informatie.

 

Gedaan te s Gravenhage den 26 December des jaars 1813 en van onze regeering het eerste

(getekend) Willem

 

 terug naar het overzicht