De Stichting Instituut voor Monetaire Geschiedenis en Numismatiek stelt zich
tot doel om de kennis van de monetaire geschiedenis en numismatiek in Neder-
land te bewaren, te vermeerderen en uit te dragen.

De Stichting is opgericht op 12 november 2012, is gevestigd in Amsterdam en
aldaar ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 56456840. Zij ontwikkelt onder de naam Instituut voor
Monetaire Geschiedenis en Numismatiek (IMGN) projecten die haar doelen
verwezenlijken of kunnen verwezenlijken.

Informatie over de onder handen zijnde projecten vindt u onder "Projecten"
op de home-pagina.

Een ieder kan de Stichting financieel steunen via rekeningnummer 6345487 op
naam van St Inst v Monetaire Geschiedenis en Numismatiek, Voorburg.

Het bestuur van de Stichting IMGN is momenteel als volgt samengesteld:
drs. D. Purmer, voorzitter
drs. M.L.F. van der Beek, secretaris
dr. A.A.J. Scheffers, penningmeester